کد مطلب:6788 چهارشنبه 27 دي 1396 آمار بازدید:637

سوره ي مبارکه زخرف

09:59

دانلود   2.29 مگابایت
ترجمه گوياي قرآن کريم به زبان انگليسي؛ ترجمه دکتر سيد عليقلي قرائي