کد مطلب:6917 شنبه 12 اسفند 1396 آمار بازدید:587

آموزش دستگاه ها و نواحی مداحی -جلسه 2

01:41

دانلود   0.48 مگابایت
آموزش دستگاه ها و نواحی مداحی - مرحوم استاد ایزدی (افشاری – قرائی طرز یتیمک ابوعطا) جلسه 2