کد مطلب:117160 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:169

قرآن سخنگويي كه دروغ نمي گويدو المحدث الذي لا يكذب

سومين فضيلت قرآن از ديدگاه امام علي (ع) صداقت در كلام و راستي گفتار قرآن است، كه امام به آن اشاره فرموده و هرگز احتمال كذب در بيان قرآن نيست. و اين فضيلت را نيز قرآن به اعتباري كه كلام حق تعالي مي باشد داراست، چرا كه قرآن كتاب وحي الهي است و وحي از مصدر علم و كانون حكمت پروردگاري نشات مي گيرد و آنچه كه از ناحيه ي ذات پروردگار صادر شود گمان كذب و خطا در آن محال است. ديگر اينكه گوينده ي كلام هنگامي گفتار خود را به پليدي كذب مي آلايد كه نيازمند و بيمناك باشد. دروغ در كلام گوينده براي رفع نياز و جلب منفعت و دفع خطر و تحصيل آرامش دل است. قرآن كلام خداست و به همين جهت از آلودگي كذب به دور است، چرا كه گوينده ي اين سخنان آفريدگار دانا و توانا و صمد است. او كه قدرت و توانائيش فوق همه ي قدرتهاست و همه ي كاينات نيازمند به او و او از هرچه ر انديشه ي آدمي بگنجد بي نياز است و منطق وحي گويا و شاهد اين حقيقت است، آنجا كه مي فرمايد:

[صفحه 61]

يا ايها الناس انتم الفقراء الي الله و الله هو الغني الحميد.[1].

گويندگان دروغگو، زبون افرادي هستند كه در پناه كذب و خيانت در گفتارشان، مي كوشند تا ذلت و زبوني و ناتواني خويش را جبران كنند. و يا با رديف كردن كلمات و تركيب جملاتي سراسر كذب و خطا منافع و مصالحي را براي خود فراهم آورند. دنائت ذاتي و خباثت ضمير و تاريكي دل و تباهي انديشه، دروغگو را به بيان سخنان كذب وامي دارد و اين همه كه بيان شد ظلمات و آلودگي است و در حوزه ي وجودي و حيات انسان نيازمند و ناتوان مي گنجد. و از آستان قدس حضرت پروردگاري دور است، كه او خالق و آفريدگار و مظهر و مظهر نور و قداست و طهارت است. بنابراين هرگز در كلام باريتعالي تصور كذب هم نمي رود، چرا كه صمد و قدير است. و به همين دليل امام (ع) يكي از ويژگيها و فضيلتهاي قرآن را صداقت در كلام و صحت در بيان ذكر فرموده است.


صفحه 61.
    1. سوره ي فاطر، آيه ي 15.