کد مطلب:117174 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:160

احكام الهي بر اثر پيدايش بدعتها تغيير نمي كندامام (ع) زبان گوياي وحي الهي است و عهده دار دفاع از حريم حقايق و معارف كتاب خدا مي باشد. از اين روي در گفتار خويش با صراحت كامل و در اوج رسايي كلام بي هيچ ابهام و پرده پوشي اعلام مي كند، كه قانون گزاري حق خداست. و در بينش اسلامي جز خداي تعالي احدي حق قانون گزاري و بيان احكام ندارد. بيان حلال و حرام شرعي حق خداست و آنچه را خداي حلال كرده و يا حرام دانسته است، تا پايان روزگاران و قيام قيامت ثابت و پايدار مي باشد. بنابراين

[صفحه 132]

مومنان را در همه ي عصرها مخاطب قرار داده و مي فرمايد:

«همانا بدعتهايي كه مردم ايجاد كرده اند، چيزي را براي شما از آنچه خدا حرام كرده حلال نمي كند. بدانيد كه حلال همانست كه خدا حلال كرده و حرام نيز همانست كه خدا حرام كرده است.»

با توجه به گفتار روشنگر امام (ع) بيان حلال و حرام و تشريع احكام فقط در اختيار حق تعالي مي باشد و هيچ كس حق تغيير در آنچه پروردگار حكم كرده است، ندارد. بنابراين وجود بدعتها و نوآوريهاي گمراهان خودخواه هيچگاه قدرت تغيير احكام خدا را نداشته و نخواهد داشت. و انسان مومن فقط تابع و مومن به فرامين پروردگار جهانيان و سنت پيامبر او كه برخاسته از وحي الهي است، مي باشد.


صفحه 132.