کد مطلب:117176 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:88

يادآوري نعمت دعوت مردم به صراط مستقيم از سوي...امام علي (ع) پس از فرا خواندن پيروان خود به مطالعه ي تاريخ و كاربرد تجربه هاي تاريخي در دوران زندگي خود، به يادآوري نعمت هدايت خداي متعال مي پردازد. و به مردم گوشزد مي كند، كه با توجه به حقيقت اسلام و جامعين قرآن، و سعادت و رستگاري حاصل از اطاعت خدا، به درستي كه شما به راهي روشن و امري واضح دعوت شده ايد. چرا كه پيامبر اكرم (ص) امت اسلامي را به پيروي از صراط مستقيم توحيد و اعتقاد به معاد و حيات اخروي دعوت كرده است. و اين دعوت در طول تاريخ عالم از سوي پيامبران مبعوث از ناحيه ي حق تعالي تكرار شده است. و شما مردم در مطالعه و كنكاش تاريخ، صداقت و صراحت و سعادت بخشي اين دعوت الهي را يافته و احساس كرده ايد. چرا كه در تمامي روزگاران، آنجا كه انسان به دعوت پيامبران حق پاسخ مثبت داده و به عبادت و اطاعت پروردگار گردن نهاده است، طعم زلال گوارا و جانبخش پيروزي و رهايي و آزادي و عدالت را چشيده است.و در سايه سار حكومت ديني و خدايي به رستگاري دو جهان دست يافته است. و اينك شما مردم نيز در پرتو رحمت حق تعالي و بعثت فرخنده ي پيامبر اكرم (ص) به پرستش خداي يكتا و اعتقاد به معاد و نبوت و عدل و امامت اسلام

[صفحه 134]

دعوت شده ايد. و اين دعوت، خواندن به صراط مستقيم است و آگاهان به تاريخ و آزموئدگان حوادث تاريخي به روشني و وضوح كامل مي دانند، كه صراط مستقيم تنها راه كمال و رشد و تعالي و سعادت انسان است.


صفحه 134.