کد مطلب:122800 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:239

تاريخ شهادت امام حسن
(673) - 11 - ثقة الاسلام كليني آورده است:

امام حسن (ع) در آخر ماه صفر سال چهل و نه هجري، درگذشت. [1] .

(674)- 12 - يعقوبي گفته است:

حسن بن علي (ع) در ماه ربيع الاول سال چهل و نه هجري، وفات يافت. [2] .

(675)- 13 - شيخ مفيد گفته است:

در ماه صفر سال پنجاه هجري، درگذشت. [3] .

(676)- 14 - ابن شهر آشوب نوشته است:

دو شب مانده از ماه صفر سال پنجاه هجري، و گفته شده در سال چهل و نه درگذشت. [4] .

(677)- 15 - ثقة الاسلام كليني با سند خود از ابوبصير و او نيز از امام صادق (ع) روايت كرده آن حضرت گفت:

حسن بن علي (ع)، در حالي كه چهل و هفت سال داشت، در سال پنجاه هجري، جان داد و[ صفحه 386]پس از رسول خدا (ص) چهل سال زندگي كرد. [5] .

(678) - 16 - ابن عبدالبر نوشته است:

در زمان وفات او (امام حسن (ع))، اختلاف است. گفته شده در سال چهل و نه، عده اي هم گفته اند در ربيع الاول سال پنجاه يعني پس از آن كه از خلافت معاويه، ده سال گذشت؛ و حتي گفته شده در سال پنجاه، رحلت كرد. [6] صحيح و مشهور، اين است كه شهادت امام حسن (ع)، دو شب مانده از ماه صفر سال پنجاه هجري، واقع شد.


[1] الكافي، ج 1، ص 461.

[2] تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص 225.

[3] الارشاد، ص 192.

[4] المناقب، ج 4 ص 29.

[5] الكافي، ج 1 ص 461، ح 2.

[6] الاستيعاب (چاپ شده در حاشيه ي الاصابه) ج 1 ص 374.