کد مطلب:122801 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:212

مدت زندگي و امامت و طاغوتهاي هم عصر امام حسن
(679)- 17 - مسعودي آورده است:

امام حسن (ع)، پنجاه سال پس از هجرت، در حالي كه چهل و هفت سال داشت، درگذشت. هفت سال و شش ماه، با رسول خدا (ص) و سي سال با اميرالمؤمنين (ع) و ده سال به تنهايي با وصايت و امامت، زندگي كرد. [1] .

(680)- 18 - ثقة الاسلام كليني گفته است:

در حالي كه چهل و هفت سال و چند ماه از عمرش سپري بود، درگذشت. [2] .

(681)- 19 - شيخ مفيد نوشته است:

در ماه صفر سال پنجاه هجري، درگذشت و در آن هنگام، او چهل و هشت ساله و مدت امامتش ده سال بود. [3] . همچنين گفته شده است كه عمرش به هنگام وفات، چهل و نه سال و چند ماه بود [4] و به قولي پنجاه سال [5] و به قولي پنجاه و پنج [6] و به قولي چهل و پنج سال [7] داشت.

به نظر ما، صحيح همان است كه ثقة الاسلام كليني گفته است، همچنان كه روايت گذشته نيز بر آن دلالت مي كند.[ صفحه 387]
[1] اثبات الوصيه ص 160؛ المناقب، ج 4 ص 29.

[2] الكافي، ج 1 ص 461.

[3] الارشاد، ص 192.

[4] عيون المعجزات، ص 67.

[5] بحارالانوار ج 44 ص 150، ذيل حديث 18.

[6] مروج الذهب، ج 3 ص 4.

[7] كشف الغمه، ج 1 ص 583.