کد مطلب:122803 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:233

پيشگويي خدا و فرشتگان
(685)- 1 - علامه مجلسي نوشته است:

در تأليفات برخي از اصحاب از ام سلمه، روايت شده است كه گفت: روزي رسول خدا (ص) به خانه آمد. حسن و حسين (ع) نيز به دنبالش آمدند و در كنارش نشستند. حسن را بر زانوي راستش و حسين را بر روي زانوي چپش نشانيد. گاه اين و گاه ديگري را مي بوسيد. در اين هنگام جبرئيل فرود آمد و گفت:

يا رسول الله (ص)! تو براستي، حسن و حسين (ع) را دوست مي داري؟

پيامبر اكرم (ص) گفت: چگونه آن دو را دوست نداشته باشم؟ كه در اين دنيا آن دو گل خوشبوي من و نور چشمم هستند.

جبرئيل (ع) گفت: اي پيامبر خدا (ص)! براي آنها خداي متعال سرنوشتي رقم زده است كه بر آن بردبار باش!

پيامبر اكرم (ص) پرسيد: برادرم! آن حكم چيست؟

جبرئيل امين جواب داد كه بر حسن (ع) حكم شده است كه مسموم بميرد و بر حسين (ع) حكم شده است كه با سر بريده از دنيا برود. البته هر پيامبري مي تواند دعايي داشته باشد كه مستجاب مي شود. اگر خواسته باشي كه استجابت دعايت در حق فرزندانت (حسن (ع) و حسين (ع)) باشد. پس از خداي متعال بخواه كه آنها را از مسموميت و كشته شدن مصون دارد و يا اين كه اگر خواستي صبر پيشه كن تا مصيبت آن دو را براي شفاعت گناهكاران امت خويش در روز قيامت ذخيره سازي.

پيامبر اكرم (ص) گفت: اي جبرئيل (ع)! من به حكم پروردگارم راضي هستم و چيزي جز آنچه او بخواهد، نمي خواهم و دوست دارم كه دعايم، ذخيره اي باشد براي شفاعت گناهكاران[ صفحه 394]امتم و خداي متعال درباره ي فرزندانم، هر چه را كه مي خواهد، حكم كند. [1] .

(686)- 2 - خوارزمي مي گويد:

روايت شده كه پيامبر اكرم (ص)، شب معراج وقتي كه وارد بهشت شد، در آنجا، دو كاخ ياقوت ديد كه اولي، سبز و ديگري، سرخ بود. درباره ي آن دو كاخ از جبرئيل پرسيد. او گفت: از رضوان (در باغ بهشت) بپرس! از خازن جنت، پرسيد. او گفت: كاخ سبز، ويژه حسن (ع) و قصر سرخ، مخصوص حسين (ع) است. پرسيد چرا خداي متعال قصر حسن (ع) را سبز و قصر حسين (ع) را سرخ آفريده است؟

دربان بهشت جواب داد: چون امت تو حسن (ع) را با زهر خواهند كشت، قصرش سبز است و از آنجا كه امت تو حسين (ع) را تو با شمشير مي كشند و پيكر او به خونش آغشته خواهد شد، قصرش سرخ است خداي متعال با اين دو علامت، كاخهاي آنها را امتياز بخشيده و شناسانده است.

رسول خدا صلي الله عليه و آله گريست و خداي متعال به او فرمود: اي محمد! چرا مي گريي. اشكهاي تو در پيش من فراتر از ارج او بهايند، ولي اگر مي خواهي آن دو را نگهداري، در آن صورت ديگر روز قيامت شفاعتي نخواهي داشت. اين بود كه رسول خدا (ص) گفت:پروردگارا! بلكه شفاعت براي من محبوب تر است، اگر چه نور چشمانم فاطمه (س) هم با آنها، كشته شود. [2] .


[1] بحارالانوار، ج 44 ص 241.

[2] مقتل الحسين (ع) ج 1 ص 169.