کد مطلب:122807 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:229

جمع بندي اخبار و اقوال
روايتهايي كه در اين باب وارد شده اند به دو دسته، تقسيم مي گردد: برخي گوياي اين است كه امام (ع) وصيت كرد در كنار رسول خدا (ص) دفن شود. دسته ديگر، حاكي از اين است كه امام (ع) تنها خواست پيكر پاكش به سوي قبر رسول خدا (ص) برده شود تا با او عهدي تازه كند و سپس در بقيع دفن گردد.

اين روايت ها را مي توان جمع كرد و گفت كه حضرت دوست داشت پهلوي جدش، رسول خدا (ص) دفن شود و به همان اندازه نيز وصيت كرد، اما از انجا كه مي دانست امكان تحقق اين آرزو، فراهم نيست و حكومت بني اميه مسلط است، به تجديد عهد با پيامبر اكرم (ص) و دفن در بقيع، بسنده كرد.[ صفحه 403]