کد مطلب:122810 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:252

تجهيز امام حسن
(719)-1- شيخ مفيد گفته است:

برادر و جانشينش امام حسين (ع) متولي غسلش شد. [1] .


[1] الارشاد، ص 192.