کد مطلب:122814 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:270

محل دفن امام حسن
(734)- 16 - شيخ مفيد گفته است 6

برادر و وصي او، (حسين (ع)) به غسل و تكفين او، پرداخت و پيش مادربزرگش، فاطمه بنت[ صفحه 421]اسد بن هاشم بن عبدمناف - كه خدا از وي خشنود باد - در بقيع، دفن كرد. [1] .

(735)- 17 - ابن شبه نوشته است:

حسن بن علي - رضي الله عنهما - گفت: مرا در مقبره كنار مادرم دفن كنيد. پس او در مقبره كنار فاطمه، رو به روي دري كه به سوي خانه ي «بنية بن وهب» بازمي شود، دفن شد و راه مردم از ميان قبر او و در بنيه مي گذرد. گمان مي كنم كه راه با آبشخور، هفت ذراع باشد. [2] .

(736)- 18- ابوالحسن مسعودي آورده است:

آن حضرت، در بقيع، كنار مادرش فاطمه (س)، دختر رسول خدا (ص)، دفن شد. [3] .

(737)- 19 - عسقلاني به نقل از واقدي گفته است:

ثعلبة بن ابي مالك خبر داد: روزي كه امام حسن (ع) وفات يافت و در بقيع دفن شد، من شاهد بودم و بقيع را چنان ديدم كه اگر سوزني در آن انداخته مي شد، جز بر سر انسان نمي افتاد» [4] .

[كنايه از اين كه آن روز پر از جمعيت بود].[ صفحه 423]
[1] الارشاد، ص 192.

[2] تاريخ المدينة المنورة ج 1 ص 106.

[3] مروج الذهب، ج 3 ص 4.

[4] الاصابة، ج 1 ص 331.