کد مطلب:125058 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:229

نزد خداوند
درباره ي فضائل، شخصيت و محبوبيت خاندان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم آيات بسياري در قرآن كريم نازل شده كه از آنان نه به اسم كه به وصف ياد گرديده است [1] .[ صفحه 28]ما از ميان انبوه اين آيات، چهار آيه را برمي گزينيم:


[1] علت ياد نشدن نام اهل بيت و جانشينان بر حق پيامبر در قرآن كريم چند چيز است: اولا برخي آيات گرچه نزولش درباره ي آنان است ولي معنايش منحصر به آنان نيست چرا كه شيوه ي بيان قرآن كلي گويي است تا مردم را به سوي فضايل سوق دهد و نپندارند كه فضايل منحصر در عده اي انگشت شمار است بلكه هر كس مي تواند بدان مقامات دست يابد، گرچه عملا اين تكامل به تحقق نپيوسته و مصداق ديگري نيافته باشد ثانيا اگر صريحا نام برده مي شدند، منافقاني كه دشمن سرسخت اسلام بودند و در كمين ضربه زدن به پيكره ي اسلام لحظه شماري مي كردند بي شك دست به تحريف مي زدند و بر سر قرآن همان بلايي را مي آوردند كه امتهاي سابق بر سر كتابهاي آسماني خود آوردند، و نمونه ي آن را نيز مشاهده مي كنيم كه چون نتوانستند دست به تحريف لفظي قرآن بزنند تحريف معنوي كردند و معاني آيات را جابجا نمودند.

ثالثا ذكر نام اهل بيت در قرآن سازگار با روش قرآن كه از آيات محكم و متشابه استفاده مي كند تا بيماردلان شناخته شوند، نبود و شبهه اي در حقانيت اين خاندان براي آنان باقي نمي نهاد، در نتيجه آزموني كه مي بايست براي امت اسلامي فرامي آمد محقق نمي گشت وصف پيروان خالص پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم از بيماردلان سست ايمان و منافقان جدا نمي شد، حال آنكه بناي خداوند آزمون امتها است. از اين رو اهل بيت پيامبر را هم به وصف معرفي كرد تا در بيان حق كوتاهي نشده باشد، و هم نام نبرد تا علل فوق پيش نيايد، و لذا مي بينيم كه نه از اهل بيت و ساير مؤمنان نام برده شد و نه از منافقان و كافران و تنها از ابولهب نام برده شد آن هم به خاطر آنكه وي عموي پيامبر بود، ذكر نام وي در قرآن دليل صداقت و صراحت پيامبر گرامي صلي الله عليه و آله و سلم است كه آن حضرت آنچه به وي وحي مي شد بي كم و كاست بيان نموده و در راه خدا ملاحظه ي خويشان خود را نمي كرده است.