کد مطلب:125062 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:229

آيه ي تطهير
پس از آنكه آيه ي تطهير نازل شد [1] ، و گواهي به پاكي و عصمت اهل بيت داد، پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم براي آنكه افراد اهل بيت خود را مشخص نمايد تا ديگران خود را در زير اين عنوان قرار ندهند، علي و فاطمه و حسن و حسين عليه السلام را در كنار خود نشانيد، و آن گاه عبايي را كه بافت خيبر بود بر سر خود و آنان كشيد و عرضه داشت: «بارالها، اينان اهل بيت و خاندان منند، پس هرگونه پليدي را از آنان دور بدار و آنان را[ صفحه 32]به شايستگي پاكيزه دار».

در اينجا نيز مشاهده مي كنيم كه امام مجتبي عليه السلام به عنوان يكي از افراد خاص اهل بيت پيامبر معرفي مي شود و طبق آيه ي فوق عصمت او تضمين مي گردد. [2] .


[1] احزاب: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل بيت و يطهركم تطهيرا 33.

[2] براي توضيح بيشتر حديث كساء به قلم نگارنده، نشر همين مركز.