کد مطلب:125072 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:240

زهد و پارسايي
زهد را اگر به معناي عدم دلبستگي به دنيا و امور دنيوي بدانيم، امام مجتبي عليه السلام از طلايه داران اين صفت بود. او بر همه چيز دنيا براي خدا پشت پا زد و براي اجراي فرمان حق و حفظ خون مسلمانان و رعايت آزادي اجتماعي و سياسي آنان، رياست و حكومت چند روزه ي دنيا را پشت گوش افكند و هزاران تير جانكاه از رخم زبان ها و اتهامها را به جان خريد.

حضرتش هرگز دلبسته مال و ثروت نبود و اموال خود را بارها ميان فقرا تقسيم كرد.

با اين وصف سر و وضعي مرتب و مناسب داشت، پاكيزه و آراسته بود، لباس خوب و جذاب مي پوشيد. تجمل افراطي نداشت ولي همان را كه داشت به وضعي زيبا مي آراست.

آن حضرت مردي عفيف و پاكدامن بود. نمونه اي از آزمايشي كه براي يوسف پيامبر عليه السلام پيش آمد براي او رخ داد و او پيروزمند و سرافراز از اين آزمايش الهي بيرون آمد [1] .[ صفحه 48]
[1] بخش اتهامات.