کد مطلب:125083 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:219

صلح از ديدگاه سياسي - تجربي
گفتيم علاوه بر آنكه شيعه در هر شرايطي تسليم حكم امام معصوم است گرچه فلسفه ي آن را نداند، ولي صرف نظر از علم امامت، صلح امام حسن عليه السلام از ديدگاه سياسي - تجربي نيز كاملا عاقلانه و آگاهانه و از روي دورانديشي صحيح بوده است و هر سياستمدار منصف آگاه از آن شرايط، آن را تأييد مي كند.

با مطالعه ي تاريخ چند ماهه ي آغاز حكومت امام مجتبي عليه السلام روشن مي شود كه صلح بر امام تحميل شد نه آنكه خود به استقبال آن شتافت. يعني شرايط داخلي و خارجي كشور پهناور اسلامي آن را ايجاب مي كرد.