کد مطلب:13033 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:63

مقدمه
«لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة»

باللعجب، تنها كلامي است كه در مواجهه با وجود مقدس حضرت نبوي (ص) مي توان به زبان آورد، وجودي كه تحير همه عقول ابناء بشر را برانگيخته و تحسين تمامي موجودات ذي شعور عالم امكان را حائز شده.

از كجاي اين اقيانوس بيكرانه ي فضائل مي توان سخني آغاز كرد كه به انجامي هر چند سطحي و مختصر برسد و در كدامين نقطه از ساحل بحر مواج صفات عاليه ي او مي توان دامن تر نمود كه غريق قطره ها و ترشحات آن نشد.

انساني كه تنها حامل كامل و حقيقي امانت الهي است و سرشت وجودي او از امتزاج رشحه و نفخه حضرت باري است. در كيمياي درج«اني اعلم مالا تعلمون» كه پرورده ي دامان رحمانيت و رحيميت ذات احديث است، آنكه از ابتداي پيدايش و تكوين حامل ثقل ثقيل ثقلين بوده و هماره در سرير عزت و شرف و سربلندي غنوده، آن كه تنزيل جلوه ي الوهي ملكوت است و عصاره ي غرائب لاهوت، نوري كه صلب آدم ابوالبشر را شرافت بخشيد و بشر را براي خليفة اللهي لياقت، آن كه مژده ي ظهورش دل ملائك را لرزانيد و طباق عرش و فرش به يمن ظهور او سر و دست جنبانيد، سر مستور احد لم يزل كه كشف او تنها حقيقت ملموس و دست يافتني عالم بالا براي بشريت بود و سلسبيل فياض رشد و هدايت كه در عبور خود از مشربه ي اذهان و افكار انسان بما هو انسان تنها عبوديت را تغزل نمود.

انساني در نهايت وصال به عالم بالا و در عين حال بشري در اوج ارتباطات مادي اين دنيا.

چهره اي به نهايت اعتدال و جلوه اي بر سبيل اكمال، خاك نشيني افلاكي و ملكوتي[ صفحه 2]خاكي، عقلي حسابگر و دلربايي دلباخته حضرت داور.

شجره ي خاتميت را به نام او غرس كردند و سكه ي شرافت را به ياد ضربت.

تنها موجودي كه «قاب قوسين اوادني» را درك نمود و در سدره ي المنتهي جبين اخلاص و بندگي بدرگاه احديت سود، انساني والا از سلاله ي ابراهيم خليل الرحمان (ع)، قائل صادق قول: لا اله الا الله كه نفي و اثبات آن را به وجود خويش مرئي ديدگان تشنه حقيقت نمود.

حضرت خير البشر خاتم الانبياء و المرسلين، اباالقاسم محمد بن عبد الله (صلي الله عليه و آله و سلم).

اي عزيز: اگر در ابعاد وجودي حضرت نبوي (ص) اندك تأملي نمايي، خواهي ديد كه به حق تنها اسوه ي كامل بشريت در وجود او تبلور يافته است مثلا، در رفتار فردي: آن وجود ذيجوه در رعايت كليه ي حقوق انسان نسبت به خود و اعضاء و جوارح، خانواده و آداب و سلوك فردي و حتي رفتار با اشياء و جمادات و نباتات و حيوانات و.... مصداقي گويا بود كه شرح آن ها در كتب سيره آمده يا در رفتار اجتماعي: بر همگان واضح و مبرهن است كه در بين همه ي افراد بشر از ازل تا ابد هيچ فردي را متخلقتر و مؤدب تر از حضرت نبوي (ص) به آداب و رفتار اجتماعي نمي توان يافت، ايشان قرن ها قبل از پي بردن بشر به ظرائف رواني و اجتماعي و آثار تربيتي سلوك و رفتار اجتماعي نسبت به رعايت حق نزديكان و همسايگان و حقوق شهروندي و انساني اقدام و سالها پيش از انسان بدوي متجدد نما به مدنيت حقيقي عملا تحقق بخشيده بودند چرا كه ظهور شريفه «انك لعلي خلق عظيم» در وجود آن حضرت جلوه گر بود.

به طور خلاصه مي توان گفت كه تواناييهاي نشأت گرفته از تربيت ربوبي كه در آن وجود نوراني مستتر بود در همه ي ابعاد مادي و معنوي، سياسي و نظامي، اجتماعي و اقتصادي، علمي و عقلي، بهداشتي و رواني و مديريتي و آموزشي و غيره... سر آمد همه دستاوردهاي بشر مي باشد و سالها و قرن هاي متمادي بايد طالبان حقيقت[ صفحه 3]قلم فرسايي نمايند تا از زواياي سيره و سنت و كلام ايشان ما يحتاج مادي و معنوي، دنيوي و اخروي بشريت را بيرون كشيده و دردمندانه به درمانگري زخمهاي ناشي از جهالت انسان بپردازند و از اين ذخيره لم يزل الهي ارتزاق نمايند چرا كه علي رغم همه جفاهايي كه آدمي بر خود روا داشته هنوز ذائقه ي حقيقت جويي و كمال طلبي انسان طالب كوثر بيكران فضائل الهي است.

آري، شناخت بيشتر انسانها از مردي كه براي هدايت فرد فرد ابناء بشر ظهور نموده و حتي خود را براي نجات شقي ترين انسان هاي عصر خويش به مشقت مي افكند لازم و ضروري است چرا كه تنها نسخه ي بشر سرخورده از ماده امروزي اوست، مردي براي همه، زبان خدا براي بشارت و انذار، مخاطب خطاب ربوبي، واسطه ماده و معنا، آن كه به دست خويش نهال پر ثمر ولايت را غرس نمود و كوثر هدايت را جاري ساخت، كتاب معرفتي كه ائمه اثني عشر (ع) هر يك شرحي بر آن آوردند و چراغي فراروي بشريت افروختند، آن كه حتي در روز حساب نيز از سر شفقت، در پي شفاعت عاصيان امت خويش است....

اميد است كتاب حاضر (كه ترجمه ي يكي ديگر از مجلدات كتاب الدمعة الساكبة مرحوم بهبهاني (ره) مي باشد) افقي جديد از سيره ي مصطفوي (ص) را فراروي پويندگان حقيقت بگشايد. [1] .

تفسر لن تراني موسي به كوه طور

وجه وجيهاحمد و اولاد احمد است

ابراهيم سلطاني نسب 1382 / 2 / 2[ صفحه 5]در بيان ولادت حضرت خاتم الانبياء و سيد الاصفياء امام المرسلين و فخر عالمين ابي القاسم محمد بن عبد الله صلي الله عليه و آله و سلم سرور اولين و آخرين و جريان وفات و بيان بعضي از اوصاف كريمانه و بزرگواري ها و معجزات بزرگ آن حضرت كه مشتمل بر چند فصل است.[ صفحه 7]
[1] «تقديم به روح ملكوتي تالي قرآن كريم، مهر تابناك سپر صفا، حاج محمد آرميده (طالب ثراه).