کد مطلب:13052 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:61

ادريس
و اگر ادريس (ع) بهشت داخل شد رسول الله (ص) به عرش عروج نمود (فكان قاب قوسين أو أدني).

براي ادريس خداوند فرمود: (و رفعناه مكانا عليا) در عوض براي پيامبر فرمود: (و رفعنا لك لك ذكرك)، ادريس را خداند نجات داد ولي محمد(ص) را مورد ندا و خطاب قرار داد (فأوحي الي عبده ما أوحي)، خداوند ادريس (ع) را بعد از مرگش با اطعمه بهشتي پذيرائي نمود ولي پيامبر را در زمان حياتش پذيرائي نمود همان طور كه حضرت فرمود: من مانند هيچ يك از شما مردم نيستم، من نزد خداوند منزل گزيده ام و او مرا غذا مي دهد و سيراب مي گرداند.