کد مطلب:13054 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:64

هود
خداوند او را در برابر دشمنان بوسيله باد نصرت و ياري نمود همانگونه كه فرمود: (و في عاد اذ أرسلنا عليهم) ولي محمد (ص) را خداوند در جنگ احزاب و خندق بوسيله باد و ملائكه ياري نمود آن جا كه مي فرمايد: (بجنود لم تروها) و خداوند علاوه بر بادي كه براي هود فرستاد براي محمد(ص) سه هزار فرشته براي نصرت وياريش فرستاد و محمد(ص) را بر هود برتري داد زيرا كه بادي كه بر قوم عاد و زيد باد[ صفحه 110]بدبختي و عذاب بود و بادي كه به ياري محمد(ص) فرستاده شده بود رحمت بود همان طور كه مي فرمايد: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمةالله عليكم اذجاءتكم...).

هود(ع) به خاطر خداوند صبر نمود و قومش به او خيانت كردند و او را دروغگو شمردند و پيامبر نيز به خاطر خداوند صبر نمود و قوم او نيز او را دروغگو خواندند و به او خيانت كرده و او را با سنگ زدند و بر سر او زباله ميوه و سبزي ريختند و ابوجهل بر سر او احشاء گوسفند ريخت پس خداوند به فرشته كوه ها به نام جاجائيل وحي نمود كه كوه ها را بشكافد و به سوي محمد(ص) رفته و در فرمان او باشد پس جاجائيل به نزد حضرت آمد و عرض كرد: خداوند به من امر نموده تا در خدمت تو باشم اگر امر كني كوه ها را بر سر آن ها فرود مي آورم و آنها را از بين مي برم، حضرت فرمود: من براي رحمت و هدايت قوم خويش مبعوث شده ام و آنها مردماني جاهل هستند واين كارهاي آن ها از روي جهل است.