کد مطلب:13055 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:61

صالح
خداوند براي صالح (ع) از بين صخره ي سخت شتري ماده به همراه بچه اش بيرون آورد و براي پيامبر ما محمد(ص) از وسط كوه مردي بيرون آورد كه براي او دعايي كرد و گفت: خداوندا ياد و نام او را تعالي بخش و عطاي اجر او را واجب گردان، خداوندا بار زحمت او را كم كن. مردم قوم صالح ناقه را زخمي كردند واز پا در آوردند و قوم محمد(ص) نيز فاضل ترين اولاد حضرت ابوالقاسم محمد مصطفي (ص). يعني امام حسين (ع) را در كربلا از پاي در آورده و به شهادت رساندند:لناقة صالح ناذت اناس

وقد جسروا علي قتل الحسينصالح قوم خويش را از عذاب الهي مي ترساند و مردم به او گفتند: اي صالح عذابي از سوي خداوند براي ما بفرست ولي محمد(ص) پيامبر رحمت است آن گونه كه حضرت حق مي فرمايد: (ما أرسلناك الا رحمة للعالمين)، ناقه ي صالح به زبان نيامد و[ صفحه 111]به نبوت صالح شهادت نداد، ولي ناقه هاي بسياري با پيامبر سخن گفتند و به نبوت شهادت دادند.