کد مطلب:13058 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:63

و اما يعقوب
او دروازه پسر داشت ولي محمد (ص) دوازده وصي و امام بعد از خود داشت، خداوند اسباط را از صلب يعقوب (ع) به وجود آورد و مريم دختر عمران از دختران اوست و خداند هدايت را در ذرية يعقوب قرار داد (وهبنا له اسحق و يعقوب و جعلنا في ذريتها النبوة و الكتاب)ولي مقام محمد(ص) بسيار بالاتر است از آن چه كه در مورد يعقوب (ع) گفته شد، خداوند فاطمه (س) سرور زنان دو عالم را دختر او قرار داد و حسن و حسين (ع) را از اولاد محمد(ص) قرار داده و به او كتابي حفظ شده داد كه نه تبديل مي شود نه تغيير مي نمايد. يعقوب آنقدر در فراق پسرش صبر كرد كه عاقبت بيمار و زمينگير شد ولي محمد(ص) در وفات پسرش ابراهيم صبر نمود و با علم به آنچه بر سر اولاد و ذريه اش در آينده مي آيد صبر پيشه كرد.