کد مطلب:134753 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:137

دستاوردهاي قيام در جامعه ي اسلامي
«... فاجعه ي كربلا در آن روزگار در دل و جان مردم مسلمان نفوذ كرد و جامعه ي اسلامي سخت تحت تأثير آن قرار گرفت. اين[تأثير پذيري] مسؤول نفوذ حالتي در جان و روان بود كه وي را به دفاع از كرامت خويش سوق دهد و در روح پرشور و انقلابي خاموش، شعله تازه اي را برافكند و در دل و جان سست، لرزه اي افكند تا آن را زنده نمايد....».