کد مطلب:139965 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:156

يادي از گذشتگان
آقاي روستازاده در چندين سال قبل از دوست دانشمند و همكار فرهنگي مرحوم حاج سيد علي علوي خوانساري (فوت جمادي الثانيه 1398 ه ق) اسامي شهداء كربلا را خواسته بودند و آن مرحوم نيز صورت آنها را تهيه كرده و آقاي روستازاده آن را به چاپ رسانيده اند كه اكنون نسخه اي از آن در دست ندارند. اين تذكر به خاطر يادآوري خدمت مرحوم آقاي علوي به آستان قدس حسيني است. خداوند ايشان را با اجداد بزرگوارش محشور گرداند.

سيد مصلح الدين مهدوي