کد مطلب:139966 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:166

تعداد ياران و ياوران حضرت سيدالشهداء
در تعداد و اسامي ياران حضرت سيدالشهداء از اول هجرت آن حضرت از مدينه به مكه و سپس از مكه به كربلا و سرانجام آنان كه به فيض شهادت و سعادت ابدي فائز شدند در بين نويسندگان كتب تاريخ و مقاتل اختلاف زياد مي باشد ذيلا به برخي از اين گفتارها اشاره مي كنيم.

1 - مسعودي در مروج الذهب تعداد آنها را:

1000 سواره و 100 پياده 1100 جمع

البته اين تعداد تا وقتي است كه خبر شهادت حضرت مسلم نرسيده بود و سيدالشهداء عليه السلام به مردم خود، عاقبت كشته شدن را تذكر داده بود و فرموده بود كه هركس مي خواهد برود من او را آزاد مي گذارم.

2- اصحاب حضرت در شب عاشوراء از پياده و سواره جمعا 500 نفر بودند كه بعد از خطبه حضرت و يقين به شهادت متفرق شدند و عده كمي از آنها باقي ماندند.

3 - سيوطي و علامه امين در اعيان الشيعه:

32 سواره و 40 پياده 72 جمع


4 - در اعلام الوري گويد:

33 سواره و 40 پياده 73 جمع

5 - ابن جرير گويد:

40 سواره و 100 پياده 140 جمع

6 - ابن جوزي و همچنين ابن نما گويند:

45 سواره و 100 پياده 145 جمع

7 - از حضرت باقر عليه السلام روايت شده:

45 سواره و 100 پياده 145 جمع

8 - همچنين گفته شده است:

70 سواره و 100 پياده 170 جمع

مشهور در بين مورخين و نويسندگان كتب آن است كه تعداد ياران حضرت 72 نفر بوده است.