کد مطلب:139967 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:170

محاسبه دقيق
اگر فرمايش حضرت باقر عليه السلام را در تعداد ياوران امام عليه السلام دقيقترين و صحيح ترين صورتها بدانيم (و در صورت صحت سند بايد بدانيم) بايد بگوئيم:

مجموع شهداء بني هاشم و شهيدان در حمله اولي و غلامان و ديگر شهداء (145) نفر بوده است.