کد مطلب:139970 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:156

تعداد قشون دشمن
در تعداد نفرات قشون مخالف كه در صحراي كربلا جهت كشتن فرزند رسول خدا (ص) گرد آمده بودند اختلاف زياد است و عده آنها را از چهارصد هزار نفر تا سي هزار نفر نوشته اند.

در وسيلة الدارين (ص 79) مي نويسد:

در تعداد نفرات قشون ابن زياد گفته شده است هشتصد هزار نفر و ديگري گفته دويست هزار و يا يكصد هزار نفر نوشته اند و حضرت سيدالشهداء عليه السلام در مقام تشبيه فرمود: (كانهم الجراد المنتشر) مثل اينكه آنها ملخ پراكنده بودند. و همچنين گفته شده است كه:

اگر كسي جهت تماشاي آنها بر پشته كوهي بالا مي رفت تا آنجا كه چشم مي ديد: اسب و مرد و شمشير و نيزه مي ديد و قشون دشمن را به: سيل خروشان تشبيه كرده اند. اما آنچه مسلم است و كمتر از آن نقل نشده است از اين قرار است.


اولين گروهي كه در مقابل حضرت سيدالشهداء عليه السلام جهت مبارزه حاضر شدند تعداد آنها با نام فرماندهاشان به قرار زير است:

1 - عمر بن سعد بن ابي وقاص؛ 6000 نفر در روز سوم محرم

2 - حر بن يزيد رياحي 1000 نفر (از منزل ذوجشم همراه حضرت بود)

3 - شبث بن ربعي 4000 نفر

4 - حجار بن ابجر 1000 نفر

5 - عروة بن قيس 4000 نفر

6 - سنان بن انس 4000 نفر

7 - حصين بن نمير 4000 نفر پنجم محرم

8 - يزيد بن ركاب كلبي 2000 نفر

9 - خولي اصبحي 3000 نفر

10 - شمر بن ذي الجوشن 4000 نفر نهم محرم

11 - عخلان المازني 3000 نفر

12 كعب بن طلحه 3000 نفر

39000 نفر جمع سي و نه هزار نفر

ابومخنف گويد: همگي اين نفرات از اهل كوفه بودند و در بين آنها از اهل بصره و حجاز و شام كسي نبود علاوه بر اين نفرات كه همگان به عنوان مبارز و جنگجو شركت كرده بودند عده زيادي نيز از انواع


مختلف كسبه و اهل صنعت از آهنگر و شمشيرساز و همچنين نانوا و ديگر مشاغل شركت داشتند كه بر سياهي لشكر مي افزودند.