کد مطلب:139972 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:163

رفع استبعاد
برخي از كساني كه با تاريخ سروكار ندارند چون مي شنوند كه يكي از اصحاب حضرت سيدالشهداء عليه السلام در ميدان كارزار تعداد زيادي از نفرات دشمن را هلاك نمود مثلا جناب حبيب بن مظاهر اسدي 62 نفر را هلاك نمود و يا ديگري يكصد و پنجاه نفر را كشت تعجب نموده و بي درنگ انكار مي كنند و حال آنكه وظيفه انسان عاقل آنست كه: هرچه را شنيد و نتوانست حقيقت آن را دريابد درباره آن سكوت كند و موافق يا مخالف سخني نگويد كه سخن را هميشه مي توان گفت اما اگر نفهميده و نسنجيده گفتيم و اشتباه بود آنگاه بر گفته خود در دنيا و آخرت افسوس زياد خواهيم خورد.