کد مطلب:139974 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:164

تقسيم بندي شهداء
در هريك از كتابهاي مقاتل و شرح حال شهيدان كربلا، آنان را بگونه اي تقسيم كرده اند از معرفي به خاندانها و عشيره ها و غيره اكنون در اين مجموعه اسامي اين بزرگواران را به صورت زير نقل مي كنيم:

1 - شهداء بني هاشم.

2 - شهداء از صحابه حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم.

3 - جزو قشون عمر بن سعد به كربلا آمده و به حضرت پيوستند و به فيض شهادت و سعادت ابدي رسيدند.

4 - در حمله اولي شهيد شدند.

5 - مبارزه كردند تا به مرتبه رفيعه شهادت نائل شدند.

6 - بدون مبارزه كشته شدند و ذكر جمعي از كودكان.

7 - در كوفه و بصره شهيد شدند.

8 - غلامان و موالي.

9 - شهداء گمنام.