کد مطلب:139981 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:161

كودكاني كه در كربلاء و كوفه و يا در بين راه شهيد شدند
چند تن از بني هاشم از كودكان دختر و پسر در كربلا و كوفه و در بين راه كوفه و شام همگان از شدت خوف و وحشت و به ضرب تير دشمن و يا از شدت عطش وفات يافتند اينك اسامي برخي از آنان:

1 - ام الحسن دختر حضرت مجتبي عليه السلام عصر عاشورا در زير پاي اسبان دشمن شهيد شد ص 297 وسيلة الدارين.

2 - ام الحسين دختر حضرت مجتبي عليه السلام عصر عاشورا در زير پاي اسبان دشمن شهيد شدند ص 297 وسيلة الدارين.

3 - رقيه بنت الحسين عليه السلام در خرابه شام در اثر شكنجه هاي دشمنان و سختي راه به شهادت رسيد كودك چهار ساله ص 393 وسيله

4 - سعد بن عبدالرحمن بن عقيل مادر او و برادرش عقيل، خديجه دختر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام بوده و عصر عاشورا از شدت عطش فوت نمود ص 296 وسيله

5 - عاتكه دختر جناب مسلم بن عقيل از عليا مخدره رقيه دختر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام كودك هفت ساله در موقع هجوم دشمن زير سم اسبان آنان شهيد شد ص 297 وسيله

6 - عبدالله بن الحسن عليه السلام در قتلگاه در پهلوي عم بزرگوار خود


حضرت سيدالشهداء عليه السلام شهيد شد ص 249 وسيله عموم مقاتل

7 - عبدالله بن الحسين عليه السلام كه در كربلا متولد گرديد در روز عاشورا (ص 280 وسيله)

8 - عبدالله بن مسلم بن عقيل مادرش عليا جناب رقيه دختر اميرالمؤمنين عليه السلام است ص 230 وسيله

9 - عقيل بن عبدالرحمن بن عقيل از شدت عطش عصر عاشورا فوت شد (ص 296 وسيله)

10 - علي اصغر طفل شيرخوار حضرت سيدالشهداء عليه السلام شهيد به تير دشمن (ص 281 وسيله) نام او را عبدالله نوشته اند.

11 - محسن بن الحسين عليه السلام (شهيد السقط) در بين راه كوفه و شام در دامنه كوه جوشن

12 - محمدبن مسلم بن عقيل كودك 12 يا 13 ساله. ص 233 وسيلة الدارين.