کد مطلب:139984 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:170

شهيدان بي نام و نشان يا گمنام
در بين كساني كه در كربلاء و كوفه شهيد شدند چند تن از آن ها نامشان مجهول مانده و در كتب مقاتل ذكر نشده است و اينك جهت آگاهي خوانندگان عزيز و توجه به ارواح مقدسه آنان يادي از آنها مي كنيم با ذكر مأخذ:

1 - برادر عبدالرحمن كدري ص 234 يكم فرسان الهيجا ص 167 وسيلة الدارين

2 - برادرزاده حذيفة بن اسيد غفاري ص 12 يكم فرسان ص 219 وسيله نفس الهموم

3 - پسر محمد بن كثير شهيد كوفه ص 92 دوم فرسان ص 221 وسيله

4 تا 7 - چهار نفر جوان از مردم يمن ص 13 يكم فرسان ص 220 وسيله

8 و 9 - دو كودك در ظاهرا از اولاد جناب مسلم ص وسيله

10 - غلام عبدالرحمن بن عبد ربه ص 24 دوم فرسان ص 180 وسيله

11 - غلام نافع بن هلال ظاهرا نام او كامل بوده است ص 62 دوم فرسان ص 180 وسيله

12 - كودكي از اهل بيت ص 22 دوم فرسان

13 - مردي از خزيمه ص 136 وسيله ص 219 وسيله

14 - مردي از لشكر عمر سعد ص 214 الوقايع و الحوادث - دوم

15 و 16 - دو كودك در عصر عاشورا ص 276 الوقايع و الحوادث - دوم