کد مطلب:139986 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:157

زنان و مادران ياران حضرت سيدالشهداء
ياران حضرت سيدالشهداء بغير از بني هاشم، ديگران عموما بدون زن و فرزند در خدمت حضرت حاضر شده بودند، زيرا همگان خويشتن را براي شهادت آماده ساخته بودند و از گرفتاري خانواده هاي خود بدست دشمن بيم داشتند و جمعي نيز خويشتن را مخفيانه به حضرت رسانيده بودند.


زنان زير در كربلا نامشان مذكور است:

1 - دختر مسلم بن عوسجه ص 17/263 معالم

2 - زن جنادة بن حرث سلماني ص 180 ياران باوفاي حسين

3 - زوجه زيد بن القين ص 144 يكم فرسان

4 - زن مسلم بن عوسجه ص 180 ياران

5 - زوجه عبدالله بن عمير كلبي ص 180 ياران

6 - زوجه قارب بنام فكيهه (به صيغه تصغير)

7 - زوجه نافغ بن هلال بن نافع ص 2/130 ف

8 - زوجه وهب بن عبدالله (وهب بن وهب) ص 17/260 معالم اول زني كه در كربلا شهيد شد

9 - كنيز مسلم بن عوسجه ص 180 ياران

10 - مادر عبدالله بن عمير كلبي

11 - مادر عمر بن جناده

12 - مادر قارب غلام سيدالشهداء عليهاالسلام ص 183 وسيله

13 - مادر منجح بن سهم غلام سيدالشهداء عليه السلام بنام حسنه ص 194 وسيله - ص 2/123 ف

14 - مادر وهب بن عبدالله كلبي ص 17/260 معالم