کد مطلب:139990 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:156

جمع نفراتي كه با حضرت از مدينه به مكه و از آنجا به كربلا حركت كردند
1 - مردان 29 نفر

2 - زنان 42 نفر

3 - پسران كمتر از سن بلوغ 22 نفر

4 - دختران كمتر از سن بلوغ 10 نفر

5 - موالي 10 نفر

6 - كنيزان 9 نفر

جمع 122 نفر (ص 432 وسيلة الدارين)