کد مطلب:139991 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:150

تعداد خيام طاهرات در صحراي كربلاء
1 - خيمه مربوط به آن حضرت و بني هاشم 70 عدد

2 - خيمه مربوط به اصحاب 66 عدد جمع 136 عدد (ص 171 وسيلة الدارين)