کد مطلب:139995 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:130

دو كودك از شدت عطش مردند
1 - سعيد بن عبدالرحمن بن عقيل

2 - عقيل بن عبدالرحمن بن عقيل مادرشان خديجه دختر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام (ص 344 وسيله)