کد مطلب:140000 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:130

تعداد شهداء در وقعه جانسوز كربلا در كوفه و بصره و كربلا
1 - بني هاشم جمعا 57 نفر

2 - اصحاب حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم 30 نفر


3 - حمله اولي 58 نفر

4 موالي 31 نفر

5 - گمنام 10 نفر

6 - مبارزين 90 نفر

7 - كوفه و بصره 18 /294 نفر