کد مطلب:140005 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:134

قائلين اخبار جنگ
عده زيادي از نفرات قشون دشمن پس از وقعه جانسوز كربلا در كوفه نام و نشان ياران حضرت سيدالشهداء عليه السلام را بيان داشته و از شجاعت و دلاوريهاي آنان و كيفيت شهادتشان خبر داده اند دو نفر از اصحاب حضرت سيدالشهداء عليه السلام كه توفيق شهادت نيافتند و از ميدان معركه فرار كرده اند نيز اخبار معركه را بيان داشته اند. در قشون عمر بن سعد نيز افرادي بعنوان وقايع نگار (خبرگزار) بودند كه وقايع را ثبت مي كردند ذيلا به نام عده اي از كساني كه اخبار جنگ از قول آنان بيشتر نقل شده است مبادرت مي كنيم.

1 - حضرت سجاد علي بن الحسين عليهاالسلام

2 - حسن بن الحسن المجتبي عليه السلام (حسن مثني)

3 - مخدره خديجه دختر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام زوجه عبدالرحمن بن عقيل

4 - عليا مخدره فاطمه بنت الحسين عليه السلام


5 - حميد بن مسلم ازدي صاحب الجريده (وقايع نگار)

6 - عبدالله بن ضحاك مشرقي

7 - عفيف بن زبير بن ابي الاحمس

8 - عقبة بن سمعان

9 - غلام عبدالرحمن بن عبد ربه انصاري

10 - ابومخنف لوط بن يحيي ازدي صاحب مقتل معروف

11 - مهران مولي بني كاهل

12 - هاني بن ثبيت حضرمي