کد مطلب:140008 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:143

زيارت شهداء كربلاء
از براي شهداء كربلا در كتب ادعيه و زيارات دو زيارت از ناحيه مقدسه حضرت صاحب الامر عجل الله تعالي فرجه الشريف روايت گرديده است كه در آن دو جمعا اسامي هفتاد تن از شهداء ذكر گرديده و در يكي از آن دو نام قاتل يا قاتلين آنها نيز برده شده و بر آنها لعن شده است.

اين دو زيارت اگرچه از نظر سند ضعيف مي باشد لكن محدثين بزرگوار و علماء از باب تسامح در ادله سنن، توجهي به ضعف حديث نكرده و با توجه به حديث: «من بلغ» آن را نقل فرموده اند. اكنون ما نيز به پيروي از آنان به نقل آن مبادرت مي كنيم و اميدواريم كساني كه موفق به قرائت آن شدند و در حال خواندن توجهي پيدا كردند مؤلف و خطاط و باني چاپ كليه كساني را كه در اين تأليف خدمتي انجام داده اند را از دعاي خير فراموش نفرمايند اين دو زيارت به نام:

1 - زيارت رجبيه

2 - زيارت ناحيه مقدسه معروفست.