کد مطلب:140016 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:125

بند 05
چون خون ز حلق تشنه او بر زمين رسيد

جوش از زمين بذروه ي عرش برين رسيدنزديك شد كه خانه ي ايمان شود خراب

از بس شكستها كه باركان دين رسيد


نخل بلند او چو خسان بر زمين زدند

طوفان به آسمان ز غبار زمين رسيدباد آن غبار چون بمزار نبي رساند

گرد از مدينه بر فلك هفتمين رسيد


يكباره جامه در خم گردون به نيل زد

چون اين خبر به عيسي «ع» گردون نشين رسيدپرشد فلك ز غلغله چون نوبت خروش

از انبيا بحضرت روح الامين رسيد


كرد اين خيال وهم غلط كار كان غبار

تا دامن جلال جهان آفرين رسيدهست از ملال گرچه بري ذات ذوالجلال

او در دلست و هيچ دلي نيست بي ملال