کد مطلب:142098 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:85

پس از عاشورا
ابن سعد، آن روز را تا فردا ظهر در كربلا ماند، سپس به سپاه خود دستور داد از آنجا به سوي كوفه حركت كنند. آنها دختران و خواهران حسين (ع)، زنان و كودكاني كه با ايشان بودند را با علي بن الحسين (ع) همراه خود به جانب كوفه روان ساختند. [1] .

چون سپاه عمر بن سعد، كربلا را ترك كردند، گروهي از قبيله بني اسد، كه مقيم غاضريه بودند، به قتلگاه شهيدان آمدند و بر پيكرهاي پاك آنان نماز گزاردند، و اجساد حسين (ع) و يارانش را در جائي كه هم اكنون مرقد شريف آنان است. دفن كردند.

آنها علي اصغر را در كنار پاي آنحضرت [2] و شهيدان ديگر كه پيرامونش به خاك افتاده بودند را در گودالي پائين پاي وي به خاك سپردند. عباس بن علي (ع) را نيز در سر راه غاضريه، همانجا كه به شهادت رسيده بود، و اكنون مزار اوست دفن كردند.


[1] ارشاد، ص 243.

[2] بايد علي اكبر باشد، چون علي اصغر را امام خود، در قتلگاه دفن كرد.