کد مطلب:1422 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:220

راه ثابت شدن نجاست


122- نـجاست هر چيزي از سه راه ثابت مي شود : اول : آن كه خود انسان يقين يا اطمينان كند كه آن چيز نجس است , و اگر گمان داشته باشد چيزي نجس است لازم نيست از آن اجتناب نمايد.بـنـابراين غذا خوردن در قهوه خانه ها و ميهمانخانه هايي كه مردمان لا ابالي و كساني كه پاكي و نجسي را مـراعـات نمي كنند در آنها غذا مي خورند , اگر انسان اطمينان نداشته باشد غذايي را كه براي او آورده اند نجس است اشكال ندارد.دوم : آن كه كسي كه چيزي در اختيار او است بگويد آن چيز نجس است و متهم نباشد , مثلا همسر يا نوكر يا كلفت انسان نسبت به ظرف يا چيز ديگري كه در اختيار او است بگويد نجس مي باشد.سوم آن كه دو مرد عادل بگويند چيزي نجس است , به شرط آن كه مورد شهادت آنان سبب نجاست باشد.123- اگر به واسطه ندانستن مساله , نجس بودن و پاك بودن چيزي را نداند , مثلا نداند فضله موش پاك است يا نه , بايد مساله را بپرسد , ولي اگر با اينكه مساله را مي داند , در چيزي شك كند كه پاك است يا نه , مـثـلا شك كند آن چيز خون است يا نه , يا نداند كه خون پشه است يا خون انسان , پاك مي باشد , و وارسي كردن يا پرسيدن لازم نيست .124- چيز نجسي كه انسان شك دارد پاك شده يا نه , نجس است , و چيز پاك را اگر شك كند نجس شده يا نه , پاك است .و اگر هم بتواند نجس بودن يا پاك بودن آن را بفهمد لازم نيست وارسي كند.125- اگـر بداند يكي از دو ظرف يا دو لباسي كه از هر دوي آنها استفاده مي كند نجس شده و نداند كدام اسـت , بايد از هر دو اجتناب كند ولي اگر مثلا نمي داند لباس خودش نجس شده يا لباسي كه از تصرف او خارج بوده و مال ديگري مي باشد , لازم نيست از لباس خودش اجتناب نمايد.