کد مطلب:1446 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:208

چيزهايي كه بر جنب حرام است


361- پنج چيز بر جنب حرام است : اول : رساندن جايي از بدن خود به خط قرآن , يا به اسم خدا به هر لغت كه باشد و بهتر آن است كه به اسماء پيغمبران و امامان و حضرت زهراء عليهم السلام نيز نرساند.دوم : رفـتـن در مسجد الحرام و مسجد پيغمبر صلي اللّه عليه و آله و سلم اگر چه از يك در داخل و از در ديگر خارج شود.سـوم : تـوقـف در مساجد ديگر , و همچنين بنابر احتياط واجب در حرم امامان عليهم السلام , ولي اگر از مسجد عبور كند مثل اينكه از يك در مسجد داخل و از در ديگر خارج شود , مانعي ندارد.چهارم : داخل شدن در مسجد براي برداشتن چيزي و همچنين گذاشتن چيزي در آن بنابر احتياط لازم .پـنـجـم : خـواندن هر يك از آيات سجده واجب و آن در چهار سوره است : اول : سوره سي و دوم قرآن الم تنزيل دوم : سوره چهل و يكم حم سجده سوم : سوره پنجاه و سوم والنجم چهارم : سوره نود و ششم اقرا.