کد مطلب:1474 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:151

احكام نماز


1/735- نماز بهترين اعمال ديني است كه اگر قبول درگاه خداوند عالم شود , عبادتهاي ديگر هم قبول مـي شود و اگر پذيرفته نشود اعمال ديگر هم قبول نمي شود و همان طور كه اگر انسان شبانه روزي پنج نـوبـت در نهر آبي شست و شو كند , و چرك در بدنش نمي ماند , نمازهاي پنجگانه هم انسان را از گناهان پـاك مي كند و سزاوار است كه انسان نماز را در اول وقت بخواند و كسي كه نماز را پست و سبك بشمارد , مانند كسي است كه نماز نمي خواند.پـيـغمبر اكرم صلي اللّه عليه وآله فرمود : كسي كه به نماز اهميت ندهد و آن را سبك شمارد سزاوار عذاب آخرت است .روزي حـضـرت در مسجد تشريف داشتند مردي وارد و مشغول نماز شد , و ركوع و سجودش را كاملا بجا نـياورد , حضرت فرمودند : اگر اين مرد در حالي كه نمازش اين طور است از دنيا برود , به دين من از دنيا نرفته است .پس انسان بايد مواظب باشد كه به عجله و شتاب زدگي نماز نخواند , و در حال نماز به ياد خدا و با خضوع و خـشوع و وقار باشد , و متوجه باشد كه با چه كسي سخن مي گويد و خود را در مقابل عظمت و بزرگي خداوند عالم بسيار پست و ناچيز ببيند.و اگـر انسان در موقع نماز كاملا به اين مطلب توجه كند , از خود بي خبر مي شود , چنان كه در حال نماز تير را از پاي مبارك امير المؤمنين علي عليه السلام بيرون كشيدند و آن حضرت متوجه نشدند.و نـيـز بايد نمازگزار توبه و استغفار نمايد , و گناهاني را كه مانع قبول شدن نماز است مانند حسد , كبر , غيبت , خوردن حرام , آشاميدن مسكرات , ندادن خمس و زكاة و بلكه هر معصيتي را ترك كند.و هـم چنين سزاوار است كارهايي را كه ثواب نماز را كم مي كند بجا نياورد , مثلا در حال خواب آلودگي و خـودداري از بـول بـه نماز نايستد , و در موقع نماز به آسمان نگاه نكند , و كارهايي را كه ثواب نماز را زياد مـي كـند بجا آورد , مثلا انگشتر عقيق به دست كند و لباس پاكيزه بپوشد و شانه و مسواك كند , و خود را خوشبو نمايد.