کد مطلب:1480 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:152

وقت نماز صبح


749- نـزديـك اذان صبح از طرف مشرق , سفيده اي رو به بالا حركت مي كند كه آن را فجر اول گويند , موقعي كه آن سفيده پهن شد , فجر دوم و اول وقت نماز صبح است و آخر وقت نماز صبح موقعي است كه آفتاب بيرون مي آيد.