کد مطلب:1491 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:151

چيزهايي كه در لباس نمازگزار مكروه است


874- چـند چيز در لباس نمازگزار مكروه است و از آن جمله است : پوشيدن لباس سياه و چرك و تنگ و لـبـاس شـرابخوار و لباس كسي كه از نجاست پرهيز نمي كند و لباسي كه نقش صورت دارد و نيز باز بودن تكمه هاي لباس و دست كردن انگشتري كه نقش صورت دارد مكروه مي باشد.