کد مطلب:149858 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:146

يادداشت ناشر
درباره ي امام حسين (ع) و چگونگي قيام و شهادت او كتابهاي متعددي نوشته شده كه مشخصات آنها در كتابشناسيها آمده است. كتاب حاضر در شمار آن دسته از كتابهاي علمي و تحليلي درباره ي آن حضرت است كه با حجم مختصر، بس مفيد و مصداق «خير الكلام ما قل و دل» است. نويسنده ي كتاب، حاج ميرزا ابوعبدالله زنجاني، از بزرگان علماي اماميه در قرن چهاردهم است. وي تحصيلات خود را در زنجان و تهران و نجف سپري كرد و به اجازات اجتهادي و روايتي از مراجع و محدثان نايل آمد. عنوان برخي از آثار او عبارت است از: اصول القرآن الاجتماعية؛ الافكار؛ تاريخ القرآن؛ دين الفطرة؛ زندگاني محمد (ص) - كه ترجمه ي كتاب الابطال از توماس كارلايل است؛ طهارة اهل الكتاب؛ عظمت حسين بن علي عليهماالسلام؛ الفيلسوف الفارسي الكبير صدرالدين شيرازي.

مشهورترين كتاب وي، تاريخ القرآن است كه به چه زبان، از جمله فارسي، ترجمه شده است. ظاهرا نخستين فردي كه اصطلاح «تاريخ


قرآن» را وضع كرد، او بود. پس از آن، اين اصطلاح رايج و عنوان بسياري از كتابهاي قرار گرفت. تاريخ درگذشت ابوعبدالله زنجاني، جمادي الاخر 1360، در پنجاه و يك سالگي بود.

كتاب عظمت حسين بن علي عليهماالسلام، سالها پيش در تبريز با حواشي مرحوم واعظ چرندابي منتشر شده بود. چاپ حاضر بر اساس همان نسخه انجام گرفته و هيچ تصرفي در متن و حواشي آن نشده است. البته نشانه گذاري كتاب، به سامان و يكدست شده و املاي آن (جدا و پيوسته نويسي كلمات)، قاعده مند گرديده و «مصادر كتاب» از آغاز به پايان برده شده است.

والله من وراء القصد