کد مطلب:1503 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:159

تعقيب نماز
1131- مـسـتـحب است انسان بعد از نماز مقداري مشغول تعقيب , يعني خواندن ذكر و دعا و قرآن شود و بـهـتر است پيش از آنكه از جاي خود حركت كند و وضو و غسل و تيمم او باطل شود , رو به قبله تعقيب را بخواند.و لازم نيست تعقيب به عربي باشد , ولي بهتر است چيزهايي را كه در كتابهاي دعا دستور داده اند بخواند و از تـعـقيبهايي كه خيلي به آن سفارش شده است , تسبيح حضرت زهرا سلام اللّه عليها است كه بايد به اين تـرتـيـب گفته شود : 34 مرتبه اللّه اكبر , بعد از آن 33 مرتبه الحمد للّه , بعد از آن 33 مرتبه سبحان اللّه و مي شود سبحان اللّه را پيش از الحمد للّه گفت ولي بهتر است بعد از الحمد للّه گفته شود.1132- مـسـتـحـب اسـت بعد از نماز , سجده شكر نمايد و همين قدر كه پيشاني را به قصد شكر بر زمين بگذارد كافي است .ولـي بـهـتـر است صد مرتبه يا سه مرتبه يا يك مرتبه , شكرا للّه يا عفوا بگويد , و نيز مستحب است هر وقت نعمتي به انسان مي رسد يا بلايي از او دور مي شود سجده شكر بجا آورد.