کد مطلب:150318 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:102

چگونه فرهنگ معاويه اي مي ميرد
السلام عليك يا اباعبدالله و علي الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت الله و بقي الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.

شهادت «تابلوي تمام نماي ايثار» را آنگاه كه اسلام براي بقاء خود جز با خوني كه بايد ايثار شود، نمي ماند به همه ي عزيزان تبريك و تسليت عرض مي نمايم. بحمدالله هم شما از حادثه كربلا و وقايع تاريخي مسئله مطلع هستيد، خوب است كه من و شما روي اين موضوع كه «چرا كربلا به اين شكل واقع شد؟» دقت و فكر كنيم اين ارزش را دارد كه وقت بگذاريم و بفهميم حضرت اباعبدالله عليه السلام در تلاش خود چه چيزي را براي ما گذاشت، تا ما از اين به بعد بتوانيم از آن خوب استفاده كنيم. فرهنگي كه در مقابل فرهنگ حسين عليه السلام ايستاد فرهنگ بسيار پيچيده است. اگر خواستيد امام حسين عليه السلام را بشناسيد تا بفهميد كه حسين عليه السلام در مقابل اين فرهنگ چگونه قهرماني كرده است، اگر ميان دو نفر درگيري به وجود آيد و يكي، ديگري را بزند. مي گوييم آن يكي خيلي پهلوان است كه ديگري را با قدرت بدني اش مغلوب خود


كرده است. حالا به فرهنگ معاويه اي و چهل سال حكومت معاويه نظري بيندازيد، قهرماني حسين عليه السلام را هنگامي متوجه مي شويد كه بفهميد معاويه چه كار كرده است.

انشاء الله نور حسين عليه السلام آن بصيرتي را كه ما شديدا به آن نيازمنديم به ما عنايت كند تا همواره حسيني باقي بمانيم، نه يزيدي، نه عبدالله به زبيري و نه عبدالله بن عمري. انسان مقدس مآبي همچون عبدالله بن عمر خطرناك است، انقلابي ناداني همچون عبدالله بن زبير نيز خطرناك است و آدم لاابالي هم مثل يزيد خطرناك است. آري هميشه و در همه شرايطي كه روح اسلام از ميان جامعه برود سه گروه فكري به صحنه مي آيد، به تعبير حضرت امام خميني (ره) «مقدسان احمق» و «سياسيون خود فروخته» و لا «ابالي هاي فاسد» با انواع تئوري ها، باقي مي مانند و حالا خود شما قضاوت خواهيد كرد كه در اين شرايط، حسيني ماندن چقدر سخت است.