کد مطلب:150332 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:101

مقابله جبهه ي اكنون زده با جبهه ي معتقد به سنن
السلام عليك يا اباعبدالله و علي الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.

سلام بر اصحاب امام و اصحاب و خانواده امامي كه با پذيرفتن مصيبت هايي كه بر اين خانواده وارد شد، معني رسيدن مصيبت به اسلام را كه زير يك سري الفاظ ادعايي پنهان بود، نشان دادند.

گاهي اوقات اين سؤال برايمان پيش مي آيد كه حكمت و ريشه اين همه مصيبت براي يك خانواه كجاست؟ اگر دقت كنيد اين يك مساله طبيعي است كه اگر خانواده اي مظهر اسلام شد، آنهايي كه سنگ بر اسلام مي زنند و بناي دشمني با اسلام دارند حتما بايد با اين خانواده وارد ستيز بشوند و قصه ي مصيبت بر خانواده پيامبر «صلوات الله عليهم» قصه نمايش كينه هاي كساني است كه زير الفاظ ادعايي خود، در واقع كينه به اسلام را پنهان كرده اند. خانواده پيامبر صلي الله عليه و اله آيينه نمايش كينه هاي پنهان اينها به اسلام است.