کد مطلب:1511 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:168

دستور سجده سهو


1259- دسـتـور سـجـده سـهـو اين است كه بعد از سلام نماز فورا نيت سجده سهو كند و پيشاني را بنابر احتياط لازم بر چيزي كه سجده بر آن صحيح است بگذارد و احتياط مستحب آن است كه در آن ذكر بگويد بهتر آن است كه بگويد : بسم اللّه و باللّه السلام عليك ايها النبي ورحمة اللّه وبركاته بعد بايد بنشيند و دوباره به سجده رود و ذكري را كه گفته شد بگويد و بنشيند و بعد از تشهد بگويد : السلام عليكم و اولي اين است و رحمة اللّه وبركاته را اضافه كند.