کد مطلب:1538 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:147

روزه هاي مستحب


1757- روزه تمام روزهاي سال , غير از روزه هاي حرام و مكروه كه گفته شد , مستحب است .و براي بعضي از روزها بيشتر سفارش شده است كه از آن جمله است .1 پنج شنبه اول و پنج شنبه آخر هر ماه , و چهارشنبه اولي كه بعد از روز دهم ماه است , و اگر كسي آنها را بـجا نياورد مستحب است قضا نمايد و چنانچه اصلا نتواند روزه بگيرد , مستحب است براي هر روز يك مد طعام يا 6 / 12 نخود نقره سكه دار به فقير دهد.2 سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه .3 تمام ماه رجب و شعبان و بعضي از اين دو ماه اگر چه يك روز باشد.4 روز عيد نوروز.5 روز چهارم تا نهم شوال .6 روز بيست و پنجم و بيست و نهم ذي قعده .7 روز اول تـا روز نـهم ذي حجة ( روز عرفه ) ولي اگر به واسطه ضعف روزه , نتواند دعاهاي روز عرفه را بخواند روزه آن روز مكروه است .8 روز عيد سعيد غدير18 ذي حجه

9 روز مباهله24 ذي حجة

10 روز اول و سوم و هفتم محرم .11 روز ميلاد مسعود پيغمبر اكرم صلي اللّه عليه وآله17 ربيع الاول

12 روز پانزدهم جمادي الاولي , و نيز مستحب است روز مبعث حضرت رسول اكرم صلي اللّه عليه وآله ( 27 رجب ) را روزه بگيرد و اگر كسي روزه مستحبي بگيرد واجب نيست آن را به آخر برساند , بلكه اگر برادر مـؤمـنش او را به غذا دعوت كند , مستحب است دعوت او را قبول كند , و در بين روز اگر چه بعد از ظهر باشد افطار نمايد.( مواردي كه مستحب است انسان از كارهايي كه روزه را باطل مي كند خودداري نمايد -1758-1759 ).1758- بـراي پـنـج نـفر مستحب است در ماه رمضان - اگر چه روزه نيستند - از كاري كه روزه را باطل مي كند خودداري نمايند.اول مـسـافـري كه در سفر كاري كه روزه را باطل مي كند انجام داده باشد و پيش از ظهر به وطنش يا به جايي كه مي خواهد ده روز بماند برسد.دوم مـسـافري كه بعد از ظهر به وطنش يا به جايي كه مي خواهد ده روز در آنجا بماند برسد , و هم چنين است اگر پيش از ظهر برسد در صورتي كه قبلا در سفر افطار كرده باشد.سوم مريضي كه بعد از ظهر خوب شود , و هم چنين است اگر پيش از ظهر خوب شود و كاري كه روزه را باطل مي كند , انجام داده باشد , و اما چنانچه انجام نداده باشد حكمش در مساله 1576 گذشت .چهارم زني كه در بين روز از خون حيض يا نفاس پاك شود.1759- مستحب است روزه دار نماز مغرب و عشا را پيش از افطار كردن بخواند.ولـي اگـر كـسـي منتظر او است يا ميل زيادي به غذا دارد , كه نمي تواند با حضور قلب نماز بخواند , بهتر است اول افطار كند ولي به قدري كه ممكن است نماز را در وقت فضيلت آن بجا آورد.