کد مطلب:1551 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:169

نصاب طلا


1904- طـلا دو نـصاب دارد : نصاب اول آن بيست مثقال شرعي است كه هر مثقال آن ( 18 ) نخود است , پس وقتي كه طلا به بيست مثقال شرعي كه پانزده مثقال معمولي است برسد , اگر شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد , انسان بايد يك چهلم آن را - كه نه نخود مي شود - از بابت زكاة بدهد و اگر به اين مـقـدار نـرسـد , زكـاة آن واجـب نيست , و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعي است كه سه مثقال معمولي مي شود , يعني اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود , بايد زكاة تمام ( 18 ) مثقال را از قرار چهل يك بدهد , و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود فقط بايد زكاة ( 15 ) مثقال آن را بدهد , و زيادي آن زكاة ندارد و هم چنين است هر چه بالا رود , يعني اگر سه مثقال اضافه شود , بايد زكاة تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود , مقداري كه اضافه شده زكاة ندارد.